Kik vagyunk

Dr. Schmidt Richárd LL.M

Dr. Schmidt Richárd LL.M
Vezető Partner

Dr. Schmidt Richárd LL.M

Szakterületek
Nyelvek
 • Magyar
 • Angol
 • Német
 • Francia
Tagságok
 • MKIK – Választottbíró az MKIK mellett működő Állandó Választottbíróság listáján
 • VIAC – Választottbíró a Bécsi Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság listáján
 • MVbE – Elnökségi Tagja a Magyar Választottbírósági Egyesületnél
 • ICCA – International Council for Commercial Arbitration
 • ASA – Swiss Arbitration Association
 • ECAM – European Centre of Arbitration and Mediation
 • ILF – Elnökségi Tagja az International Law Firms hálózatnál

Referenciák

NEMZETKÖZI VÁLASZOTTBÍRÁSKODÁS - ÉPÍTŐIPAR

Nemzetközi építőipari jogvita

Richárd sikerrel képviselte az olaj-gáz szektorban működő olasz ügyfelünket. A komplex jogvita egy magyar ipari beruházáshoz kapcsolódott és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósága előtt zárult ügyfelünk győzelmével.

KÖVETELÉS BEHAJTÁSA OROSZ GYÁRTÓ RÉSZÉRE

Szállítási szerződés

Richárd egy orosz gyártó céget képviselt egy nem fizető magyar cég ellen. Az adós, miután jogi nyomás alá került, végül két részletben megfizette a tartozást, így az ügyfél elkerülhette a választottbíráskodást.

VÁLASZOTTBÍRÓSÁGI ÜGY - SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI JOGVITA

Nemzetközi szállítmányozási jogvita

Richárd sikeresen képviselt egy piacvezető logisztikai céget egy nemzetközi szállítmányozási vitában a MKIK Választottbírósága előtt. A komplex ügy megnyerésével jóval meghaladta az ügyfél kezdeti elvárásait.

PERES ÜGY – HOSSZÚTÁVÚ BÉRLET

Hosszútávú, nagyértékű bérleti szerződés jogellenes megszüntetése

Richárd sikerrel képviselte külföldi ügyfelünket a Kúria előtt egy hosszútávú, nagyértékű bérleti szerződés jogellenes megszüntetése kapcsán. A bérleti szerződés fenntartása döntő volt az ügyfél magyarországi üzleti sikere szempontjából.

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ÜGY - KIZÁRÓLAGOS FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS

Kizárólagos fuvarozási szerződés megszegése

Richárd ügyfelünk képviseletében választottbírósági eljárást kezdeményezett kizárólagos fuvarozási szerződés megszegése miatt. A Választottbírósági eljárás megbízónk győzelmével zárult.

PERES ÜGY – KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Kölcsönszerződés megszegése, biztosíték elidegenítése

Pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó svájci ügyfelünk adósa nem fizette vissza a tartozást és elidegenítette a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlant. Richárd peres eljárást kezdeményezett, mely 1 év alatt lezárult az ügyfél győzelmével.

BÉRBEADÓ – BÉRLŐ JOGVITA

Bérleti szerződésből eredő jogvita

Richárd sikerrel képviselte külföldi bérbeadó ügyfelünket volt bérlője ellen, aki jelentős adósságot halmozott fel. A megfelelő jogi eljárások megkezdése után a bérlő végül 6 hónapon belül visszafizette a tartozást.

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI JOGVITA

Jogellenes felmondás

Romániai ügyfelünk hosszútávú szerződését jogellenesen felmondták. Egy végeláthatatlan pereskedés helyett sikerült peren kívüli tárgyalásokkal, megállapodással zárni a határon átnyúló jogvitát.

KERESKEDELMI JOG

Nemzetközi gépbeszerzés

Richárd a projekt keretében egy hazai papírgyártó cég nemzetközi gépbeszerzését koordinálta jogi szempontból, mely kiterjedt a beszállítókkal és az alvállalkozókkal folytatott tárgyalásra több európai országban. A beszerzésnek köszönhetően ügyfelünk meg tudta szilárdítani piacvezető pozícióját.

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KIVITELEZÉSI JOGVITÁBAN

FIDIC szerződéses jogvita, bankgarancia lehívás

Ingatlanberuházó cég sikeres jogi képviselete a MKIK Választottbíróság előtt, a bankgarancia lehívása és egy raktárcsarnokot és irodát magában foglaló létesítmény hibás kivitelezése miatt a generálkivitelezővel szemben.

Publikációk

Az ICCA Útmutatója az 1958. évi New York-i Egyezmény Értelmezéséhez: Kézikönyv Bírák Számara (a magyar nyelvű könyv társfordítója)

VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA – Aszimmetrikus fórumválasztás a nemzetközi joggyakorlatban (Jogtudományi Közlöny 2021/1)

Does a Right to a Physical Hearing Exist in International Arbitration? - Nemzeti Riport – Magyarország (ICCA Projects 2021)

A VÁGY TITOKZATOS TÁRGYA - Aszimmetrikus joghatósági és választottbírósági megállapodások (Jogtudományi Közlöny 2020/11)

UNCITRAL Nemzetközi Választottbíráskodásról szóló Mintatörvény és Kommentár - magyar fordítás, társfordító

A VÁLASZTOTTBÍRÓI KOMPETENZ-KOMPETENZ HAZAI ERÓZIÓJA - Ki fizeti a jogbizonytalanság árát? (Jogtudományi Közlöny 2020/5)

Setting Aside Arbitral Awards in the Last 25 Years in Hungary – A Pro-Arbitration Approach with Minor Derailments (A Kereskedelmi Választottbíróság Évkönyve 2019-2020)

A BŐSÉG ZAVARÁBAN? - avagy a VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁSRA IRÁNYADÓ JOG HAZAI SZABÁLYOZÁSA NEMZETKÖZI KONTEXTUSBAN (Magyar Jog 2020/01)

ICCA YEARBOOK COMMERCIAL ARBITRATION 2019 - VOLUME XLIV. – V. Fejezet Magyar rész

DAMOKLÉSZ KARDJA-E A FELSZÁMOLÁS? - avagy a magyar építtetői fedezetkezelés az ICC nemzetközi választottbírósága előtt (Gazdaság és Jog 2019/12)

Hungary: Setting Aside Arbitral Awards in the Last 25 Years – A Pro-Arbitration Approach with Minor Derailments (Kluwer Arbitration Blog 2020/01/26)

Hungary: The New York Convention In Court Practice In Two Decades - Formalistic Yet Pro-arbitration Approach? (Kluwer Arbitration Blog 2019/09/11)

KEZELETLEN ADATKEZELÉS? Avagy alapvető adatvédelemi kérdések választottbírósági eljárásokban a GDPR után (Európai Jog 2019/8)

JÁRT UTAT A JÁRATLANÉRT ... - Gondolatok az eljárásújítás jogintézményéről a választottbíráskodásban, nemzetközi kitekintéssel (Eljárásjogi Szemle 2018/12)

Richárdról

Hozzáértő és megoldás-orientált ügyvédként ismert, aki ügyfeleinek gyors és hatékony jogi tanácsot nyújt.

Amellett, hogy átlátja az ügy teljes jogi hátterét, rendelkezik azzal a képességgel, hogy csak az igazán fontos kérdésekre fókuszáljon, anélkül, hogy időt vesztegetne a jelentéktelen részletekkel. Otthonosan mozog a bírósági tárgyalóban és az üzleti tárgyalásokon is, tanácsa minden vitában hozzáadott értéket jelent.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végzett Budapesten, majd LL.M fokozatát nemzetközi és európai gazdasági jogi területén Belgiumban szerezte.

Meggyőződése, hogy a jogtudomány és a gyakorlatot egymástól elválaszthatatlan, így amellett, hogy budapesti Alma mater-e rendszeres óraadó tanára, gyakran publikál cikkeket a vitarendezés és kereskedelmi jog aktuális kérdéseiről.

Richárd a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kereskedelmi szekciójának választottbírája.

Richárd a Bécsi Nemzetközi Kereskedelmi Választottbíróság listáján szereplő választottbíró.

Richárd az 50 országból világszerte több mint 70 tagot számláló International Law Firms (ILF) nemzetközi ügyvédi hálózatban Board Member tisztséget tölt be.

Hobbijai a zenehallgatás, zongorázás, szereti, és ha ideje engedi, műveli is mind a klasszikus, mind a kortárs jazz-t.

Dr. Vereb Anita

Dr. Vereb Anita
Ügyvéd

Dr. Vereb Anita

Szakterületek
Nyelvek
 • Magyar
 • Angol
 • Német
 • Francia

Referenciák

ONLINE PIACTÉR – SZERZŐDÉSI STRUKTÚRA ÉS ADATVÉDELEM

Online piactér

Anita jogi támogatást nyújtott ügyfelünknek egy vadászokat és vadászati szolgáltatást kínáló társaságokat „összehozó” online piactér kialakításában. A projekt magában foglalta a piactérhez szükséges szerződési rendszer kidolgozását, valamint a honlap GDPR-konformmá tételét.

MUNKAJOGI ÉS ADATVÉDELMI JOGI TÁMOGATÁS A COVID-19 VILÁGJÁRVÁNY KAPCSÁN

Covid-19 – munkajogi és adatvédelmi kérdések

Anita megbízóinkat, egy nemzetközi cégcsoport magyar leányvállalatait folyamatosan támogatja a Covid-19 világjárvány miatt felmerülő munkajogi és adatvédelmi jogi problémák megoldásában.

TÁRSASÁGI JOG – EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI VÁLLALATFELVÁSÁRLÁS

Nemzetközi vállalatfelvásárlás

Anita képviselte ügyfelünket abban a projektben, melyben ügyfelünket, egy magyar kft- egy Egyesült Államokbeli társaság vásárolt fel.

GÖRÖG ÜGYFÉL KÉPVISELETE RÉSZVÉNYESI STRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSÁBAN

Kisebbségi részvényesek kivásárlása

Anita képviselte görög ügyfelünket egy részvénytársaság kisebbségi részvényeseinek kivásárlása során. Az új részvényesi struktúra kialakítása döntő fontosságú volt az ügyfél hosszútávú üzleti céljainak eléréséhez.

KOLLEKTÍV MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

Üzemi megállapodás megkötése

Anita szövegezte és tárgyalta le az üzemi megállapodást 800+ fő dolgozót foglalkoztató külföldi ügyfelünk magyarországi gyárában. A megállapodás megkötése kulcsfontosságú volt ügyfelünk kollektív munkajogi kapcsolatai és a középtávú célok elérése szempontjából.

GDPR MEGFELELTETÉS -MOBIL KÉSZÜLÉK JAVÍTÓ CÉG

Mobilkészülék javító cég GDPR projekt

Anita vezette egyik ügyfelünk, egy mobilkészülék javító cég teljes GDPR megfeleltetési projektét, mely átvilágítással indult, a teljes adatvédelmi dokumentáció előállításával folytatódott, és a munkavállalóknak nyújtott adatvédelmi oktatással zárult.

MUNKAVÁLLALÓI KÉZIKÖNYV

Munkavállalói kézikönyv

Anita állította össze külföldi ügyfelünk munkavállalói kézikönyvét és kapcsolódó belső szabályzatait. Az anyavállalat megfelelő szabályzatainak harmonizálása mellett Anita nagy hangsúlyt fektetett a munkaügyi bíróságok gyakorlatára, hogy ügyfelünk egy gyakorlatban is működő szabályzattal rendelkezzen.

GDPR MEGFELELTETÉS – AMERIKAI CÉG MAGYAR LEÁNYVÁLLALATA

GDPR Projekt – amerikai cég magyar leányvállalata

Anita vezette egy USA-beli anyavállalattal rendelkező ügyfelünk GDPR megfelelési projektjét. Az ügy kihívása a személyes adatok EU-n kívüli továbbítása volt, melynek GDPR-konform megoldása az USA-beli anyavállalat EU-US Privacy Shield-be történő regisztrálása volt.

ADATVÉDELEM

Felnőttképzési szolgáltató GDPR megfelelése

Anita vezette ügyfelünk, egy felnőttképzési szolgáltatást nyújtó cég GDPR megfeleltetését. A projekt kulcs témáját az képezte, hogy miként lehet a tanulók személyes adatainak védelmét felhasználóbarát és könnyen hozzáférhető módon megoldani.

INFOKOMMUNIKÁCIÓ

Összekapcsolási szerződés tárgyalása vezető mobilszolgáltatóval

Anita a közelmúltban az egyik piacvezető mobilszolgáltatóval összekapcsolási szerződésről folytatott tárgyalásokon képviselt egy külföldi IT céget, mely lehetővé tette a külföldi szolgáltató kapcsolódását a magyar hálózatra. A külföldi ügyfél számára a magyar piacra lépés egy jelentősé mérföldkőnek számít a nemzetközi terjeszkedésben.

MUNKAJOG

Csoportos leépítés

Ügyfelünk üzleti modellváltása miatt csoportos létszámleépítés vált szükségessé, melyet Anita sikeresen támogatott jogi oldalról, megelőzve a munkaügyi jogviták kialakulását.

PERES KÉPVISELET

Nemzetközi adásvételi jogvita

Külföldi gyártó cég képviselete egy hazai céggel szemben, a vételárat és minőséget érintő komplex nemzetközi adásvételi jogvitában a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazásával.

Anitáról

Megbízható, precíz fiatal ügyvéd, akiben minden képesség megvan olyan komplex ügyek ellátására, melyek sokoldalú megközelítést és átfogó tudást igényelnek.

Jogi diplomája mellett Adatvédelmi Tisztviselői tisztség ellátásához szükséges minősítéssel is rendelkezik.

Széleskörű tapasztalattal rendelkezik több érdekeltet tömörítő nagyobb projekt vezetésében, különösen adatvédelem, illetve GDPR megfelelés területén.

Hazai és nemzetközi ügyfeleinek sikeresen találja meg a legmegfelelőbb utat abban a „jogi dzsungelben”, amelyet napjainkban a gyakran változó és sokszor nem kellően átlátható jogi környezet okoz.

Amikor nem jogi problémákat old meg, nagyszerű cikkeket ír különböző témákban az adatvédelemtől a munkajogon át a kereskedelmi jogig a SMARTLEGAL Hírlevélbe.

Szabadidejében puzzleozik, sportol, vagy a jogi thrillerek világában merül el.

Dr. Gritta Péter

Dr. Gritta Péter
Ügyvéd

Dr. Gritta Péter

Szakterületek
Nyelvek
 • Magyar
 • Angol
 • Francia

Referenciák

MUNKAJOG

Munkajogi tanácsadás

Péter rendszeresen ad tanácsot ügyfeleinknek munkajogi kérdésekben, mely során a kisvállalkozástól a 1200+ munkavállalót foglalkoztató gyárüzemben felmerült problémákra is megtalálja a hatékony megoldást.

KÖVETELÉSKEZELÉS

Dubaji ügyfél követelésének érvényesítése rövid időn belül

Péter sikeresen érvényesítette egy EU-n kívüli, dubaji ügyfél adásvételből eredő követelését. Az eljárás egy éven belül lezajlott és a teljes követelés megtérülésével zárult.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ PER

Vételár visszakövetelése spanyol ügyfélnek.

Péter sikeresen érvényesítette a bíróság előtt az ügyfelünk vételár visszakövetelésére vonatkozó jogát egy meghiúsult nemzetközi adásvétel kapcsán. Péter jártassága a Bécsi Vételi Egyezmény és egyéb nemzetközi joganyagok terén hozzájárult az eljárás sikeréhez.

KÖVETELÉSKEZELÉS

Követelés portfolió behajtása osztrák biztosító társaságnak.

Péter osztrák ügyfelünk részére kialakította a követelés portfolió behajtására vonatkozó stratégiát, mely a gyakorlatban sikeresnek bizonyult, a követelések jelentős része egy éven belül megtérült.

NEMZETKÖZI VAGYONJOGI PER

Csoportos követelésbehajtás Hong Kong-i ügyfélnek

Péter részt vett Hong Kong-i ügyfelünk képviseletében egy ismert légitársasággal szemben indított, 500+ követelés behajtására irányuló perben, melyben sikerrel képviseltük külföldi ügyfelünket, a per során a követelés 100%-ban megtérült.

SZELLEMI TULAJDONJOG

Képviselet Védjegyügyekben

Péter több ügyfelünket képviselte Magyarországi, illetve Európai Uniós védjegyek bejegyzése iránti eljárásban, elősegítve a vállalkozás szellemi tulajdonának hazai és nemzetközi jogi védelmét.

Péterről

Péter 2018-ban csatlakozott az irodához, a jogi szakvizsga megszerzését követően 2022-től az iroda friss ügyvédjeként erősíti a csapatot. Péter a jelölti tapasztalatok elsajátítását követően az összetettebb jogi ügyek megoldásában is részt vesz, illetve több projektet koordinál. Főbb területei a munkajog és a nemzetközi kereskedelem, ezen felül számos más területen is sikeresen képviselte ügyfeleinket a bíróságok, illetve hatóságok előtt.

Jogi végzettségén kívül angol jogi szaknyelvi képesítéssel és Adatvédelmi Tisztviselői tisztség ellátásához szükséges minősítéssel is rendelkezik.

A jogi tanácsadás mellett gyakran ír nagyszerű cikkeket a SMARTLEGAL Hírlevélbe.

Eredeti gondolkodásmódjának köszönhetően véleménye mindig hozzáadott értéket jelent ügyfeleink jogi problémáinak megoldása során.

Szabadidejében leginkább a kultúra és a zene érdekli. Gyermekkora óta zongorázik és szerez zenét.

Dr. Péter Korózs

Dr. Péter Korózs
Ügyvédjelölt

Dr. Péter Korózs

Szakterületek
Nyelvek
 • Magyar
 • Angol
 • Német

Referenciák

TÁRSASÁGI JOG

Tőkeemelés cégcsoporton belüli adósságátrendezéssel

Péter közreműködött külföldi ügyfelünk magyarországi leányvállalata saját tőkéjének rendezésében, mely a cégcsoporton belüli adósságátrendezésen keresztül valósult meg.

TÁRSASÁGI JOG

Határon átnyúló cégalapítások

Péter több külföldi ügyfelünk magyarországi piacra lépését segítette határon átnyúló cégalapításban és ahhoz kapcsolódó ügyekben.

TÁRSASÁGI JOG

Péter ügyfeleink részére rendszeresen ad tanácsot társasági jogi ügyekben, a cég minden létszakaszában, a cégalapítástól kezdve a cég módosításán keresztül a társaság megszűntetéséig.

KÖVETELÉSKEZELÉS

Péter kezeli nemzetközi ügyfelünk teljes magyarországi adós portfólióját, számos adósságbehajtási eljárásban való képviselettel.

SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

Péter több védjegybejegyzési eljárásban is eredményesen közreműködött.

Péterről

Péter 2019-ben csatlakozott az irodához. Ügyvédjelöltként gyakran vesz részt társasági jogi ügyekben, illetve bonyolultabb ügyek előkészítésében, valamint magyar és külföldi ügyfeleinkkel való kapcsolattartásban is. Rendszeres szerzője a SMARTLEGAL Hírlevélnek, melyben tájékoztatja ügyfeleinket a magyar jogi hírekről.

Felsőfokú jogi szakmai angol nyelvvizsgával és Adatvédelmi Tisztviselői tisztség ellátásához szükséges minősítéssel rendelkezik.

Szabadidejében leginkább kerékpározik, vagy klasszikus, illetve modern irodalmat olvas.

Dr. Bartus Ágnes

Dr. Bartus Ágnes
Ügyvédjelölt

Dr. Bartus Ágnes

Szakterületek
Nyelvek
 • Magyar
 • Angol
 • Francia

Referenciák

MUNKAJOG

Ágnes rendszeresen ad tanácsot ügyfeleinknek munkajogi kérdésekben, mely során a kisvállalkozástól a 800+ munkavállalót foglalkoztató gyárüzemben felmerült problémákra is sikerült megtalálnia a hatékony megoldást.

KÖVETELÉSKEZELÉS

Ágnes kezeli nemzetközi ügyfelünk teljes magyarországi adós portfólióját, számos adósságbehajtási eljárásban való képviselettel.

TÁRSASÁGI JOG

Ágnes ügyfeleink részére rendszeresen ad tanácsot társasági jogi ügyekben, a cég minden létszakaszában, a cégalapítástól kezdve a cég módosításán keresztül a társaság megszűntetéséig.

Ágnesről

Ágnes az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar elvégzését követően 2021. augusztusában csatlakozott az irodához.

Ügyvédjelöltként főként a többiek munkáját segítve vesz részt az ügyek előkészítésében, valamint az Ügyfeleknél felmerült kérdésekkel kapcsolatos jogi vélemények kialakításában.

Leginkább a munkajog területe iránt érdeklődik, de szívesen nyújt tanácsot ügyfeleink számára kereskedelmi, illetve társasági jogi területen, illetve képviseli őket bíróságok előtt.

Ágnes rendszeresen ír cikket a SMARTLEGAL Hírlevelei közé, főként munkajogi témákat érintve.

Az iroda több tagjához hasonlóan gyermekkora óta zongorázik, szabadidejét pedig legszívesebben utazással tölti.

Mihály Karina

Mihály Karina
Jogi asszisztens

Mihály Karina

Nyelvek
 • Magyar
 • Angol
 • Német

Karináról

Karina 2019-ben csatlakozott a hozzánk, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatója.

Adminisztratív és előkészítő feladatai mellett rendszeresen segíti a jelöltek és ügyvédek munkáját behajtási, peres és cégügyekben.

Szabadidejében filmeket néz, gyakran jár moziba vagy olvas.

Dr. Schmidt Richárd LL.M

Szakterületek
Nyelvek
 • Magyar
 • Angol
 • Német
 • Francia
Tagságok
 • MKIK – Választottbíró az MKIK mellett működő Állandó Választottbíróság listáján
 • VIAC – Választottbíró a Bécsi Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság listáján
 • MVbE – Elnökségi Tagja a Magyar Választottbírósági Egyesületnél
 • ICCA – International Council for Commercial Arbitration
 • ASA – Swiss Arbitration Association
 • ECAM – European Centre of Arbitration and Mediation
 • ILF – Elnökségi Tagja az International Law Firms hálózatnál

Referenciák

NEMZETKÖZI VÁLASZOTTBÍRÁSKODÁS - ÉPÍTŐIPAR

Nemzetközi építőipari jogvita

Richárd sikerrel képviselte az olaj-gáz szektorban működő olasz ügyfelünket. A komplex jogvita egy magyar ipari beruházáshoz kapcsolódott és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósága előtt zárult ügyfelünk győzelmével.

KÖVETELÉS BEHAJTÁSA OROSZ GYÁRTÓ RÉSZÉRE

Szállítási szerződés

Richárd egy orosz gyártó céget képviselt egy nem fizető magyar cég ellen. Az adós, miután jogi nyomás alá került, végül két részletben megfizette a tartozást, így az ügyfél elkerülhette a választottbíráskodást.

VÁLASZOTTBÍRÓSÁGI ÜGY - SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI JOGVITA

Nemzetközi szállítmányozási jogvita

Richárd sikeresen képviselt egy piacvezető logisztikai céget egy nemzetközi szállítmányozási vitában a MKIK Választottbírósága előtt. A komplex ügy megnyerésével jóval meghaladta az ügyfél kezdeti elvárásait.

PERES ÜGY – HOSSZÚTÁVÚ BÉRLET

Hosszútávú, nagyértékű bérleti szerződés jogellenes megszüntetése

Richárd sikerrel képviselte külföldi ügyfelünket a Kúria előtt egy hosszútávú, nagyértékű bérleti szerződés jogellenes megszüntetése kapcsán. A bérleti szerződés fenntartása döntő volt az ügyfél magyarországi üzleti sikere szempontjából.

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ÜGY - KIZÁRÓLAGOS FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS

Kizárólagos fuvarozási szerződés megszegése

Richárd ügyfelünk képviseletében választottbírósági eljárást kezdeményezett kizárólagos fuvarozási szerződés megszegése miatt. A Választottbírósági eljárás megbízónk győzelmével zárult.

PERES ÜGY – KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Kölcsönszerződés megszegése, biztosíték elidegenítése

Pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó svájci ügyfelünk adósa nem fizette vissza a tartozást és elidegenítette a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlant. Richárd peres eljárást kezdeményezett, mely 1 év alatt lezárult az ügyfél győzelmével.

BÉRBEADÓ – BÉRLŐ JOGVITA

Bérleti szerződésből eredő jogvita

Richárd sikerrel képviselte külföldi bérbeadó ügyfelünket volt bérlője ellen, aki jelentős adósságot halmozott fel. A megfelelő jogi eljárások megkezdése után a bérlő végül 6 hónapon belül visszafizette a tartozást.

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI JOGVITA

Jogellenes felmondás

Romániai ügyfelünk hosszútávú szerződését jogellenesen felmondták. Egy végeláthatatlan pereskedés helyett sikerült peren kívüli tárgyalásokkal, megállapodással zárni a határon átnyúló jogvitát.

KERESKEDELMI JOG

Nemzetközi gépbeszerzés

Richárd a projekt keretében egy hazai papírgyártó cég nemzetközi gépbeszerzését koordinálta jogi szempontból, mely kiterjedt a beszállítókkal és az alvállalkozókkal folytatott tárgyalásra több európai országban. A beszerzésnek köszönhetően ügyfelünk meg tudta szilárdítani piacvezető pozícióját.

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KIVITELEZÉSI JOGVITÁBAN

FIDIC szerződéses jogvita, bankgarancia lehívás

Ingatlanberuházó cég sikeres jogi képviselete a MKIK Választottbíróság előtt, a bankgarancia lehívása és egy raktárcsarnokot és irodát magában foglaló létesítmény hibás kivitelezése miatt a generálkivitelezővel szemben.

Publikációk

Az ICCA Útmutatója az 1958. évi New York-i Egyezmény Értelmezéséhez: Kézikönyv Bírák Számara (a magyar nyelvű könyv társfordítója)

VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA – Aszimmetrikus fórumválasztás a nemzetközi joggyakorlatban (Jogtudományi Közlöny 2021/1)

Does a Right to a Physical Hearing Exist in International Arbitration? - Nemzeti Riport – Magyarország (ICCA Projects 2021)

A VÁGY TITOKZATOS TÁRGYA - Aszimmetrikus joghatósági és választottbírósági megállapodások (Jogtudományi Közlöny 2020/11)

UNCITRAL Nemzetközi Választottbíráskodásról szóló Mintatörvény és Kommentár - magyar fordítás, társfordító

A VÁLASZTOTTBÍRÓI KOMPETENZ-KOMPETENZ HAZAI ERÓZIÓJA - Ki fizeti a jogbizonytalanság árát? (Jogtudományi Közlöny 2020/5)

Setting Aside Arbitral Awards in the Last 25 Years in Hungary – A Pro-Arbitration Approach with Minor Derailments (A Kereskedelmi Választottbíróság Évkönyve 2019-2020)

A BŐSÉG ZAVARÁBAN? - avagy a VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁSRA IRÁNYADÓ JOG HAZAI SZABÁLYOZÁSA NEMZETKÖZI KONTEXTUSBAN (Magyar Jog 2020/01)

ICCA YEARBOOK COMMERCIAL ARBITRATION 2019 - VOLUME XLIV. – V. Fejezet Magyar rész

DAMOKLÉSZ KARDJA-E A FELSZÁMOLÁS? - avagy a magyar építtetői fedezetkezelés az ICC nemzetközi választottbírósága előtt (Gazdaság és Jog 2019/12)

Hungary: Setting Aside Arbitral Awards in the Last 25 Years – A Pro-Arbitration Approach with Minor Derailments (Kluwer Arbitration Blog 2020/01/26)

Hungary: The New York Convention In Court Practice In Two Decades - Formalistic Yet Pro-arbitration Approach? (Kluwer Arbitration Blog 2019/09/11)

KEZELETLEN ADATKEZELÉS? Avagy alapvető adatvédelemi kérdések választottbírósági eljárásokban a GDPR után (Európai Jog 2019/8)

JÁRT UTAT A JÁRATLANÉRT ... - Gondolatok az eljárásújítás jogintézményéről a választottbíráskodásban, nemzetközi kitekintéssel (Eljárásjogi Szemle 2018/12)

Richárdról

Hozzáértő és megoldás-orientált ügyvédként ismert, aki ügyfeleinek gyors és hatékony jogi tanácsot nyújt.

Amellett, hogy átlátja az ügy teljes jogi hátterét, rendelkezik azzal a képességgel, hogy csak az igazán fontos kérdésekre fókuszáljon, anélkül, hogy időt vesztegetne a jelentéktelen részletekkel. Otthonosan mozog a bírósági tárgyalóban és az üzleti tárgyalásokon is, tanácsa minden vitában hozzáadott értéket jelent.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végzett Budapesten, majd LL.M fokozatát nemzetközi és európai gazdasági jogi területén Belgiumban szerezte.

Meggyőződése, hogy a jogtudomány és a gyakorlatot egymástól elválaszthatatlan, így amellett, hogy budapesti Alma mater-e rendszeres óraadó tanára, gyakran publikál cikkeket a vitarendezés és kereskedelmi jog aktuális kérdéseiről.

Richárd a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kereskedelmi szekciójának választottbírája.

Richárd a Bécsi Nemzetközi Kereskedelmi Választottbíróság listáján szereplő választottbíró.

Richárd az 50 országból világszerte több mint 70 tagot számláló International Law Firms (ILF) nemzetközi ügyvédi hálózatban Board Member tisztséget tölt be.

Hobbijai a zenehallgatás, zongorázás, szereti, és ha ideje engedi, műveli is mind a klasszikus, mind a kortárs jazz-t.