Blog

Blog » BEHAJTHATATLAN KÖVETELS ÁFÁJA – NEM ELVESZETT PÉNZ 2020-tól?

BEHAJTHATATLAN KÖVETELS ÁFÁJA – NEM ELVESZETT PÉNZ 2020-tól?

2019 Augusztus 21

Eddig kevés bosszantóbb dolog volt egy magyar cég számára, annál, hogy az üzleti partner által meg nem fizetett követelés után is be kellett fizetni az ÁFA-t a költségvetésnek, még akkor is, ha az adós végül soha nem fizette ki a követelést. Szerencsére 2020-tól a fenti szabályok módosulnak és lehetőség lesz a behajthatatlan követelés már befizetett ÁFA tartalmának visszatérítésére. Ennek részleteit foglaljuk össze cikkünkben.

1. A jelenlegi szabályozás

Az eddigi hazai szabályozás alapján, ha a céged Áfával növelt számláját nem fizették meg és a behajtás sem járt eredménnyel, a követelést a megfizetett Áfával együtt veszteségként kellett elkönyvelni, azaz az adóhatóság a megfizetett Áfát a kifizetetlenül maradt ügyletek esetén is megtartotta.

Miután az Európai Unió Bírósága több ítéletben kimondta, hogy a behajthatatlan követelések Áfáját vissza kell téríteni a befizetőnek, a júliusban elfogadott hazai adóváltoztatásoknak köszönhetően 2020-janár 1-től Magyarországon is lehetővé válik a megfizetett Áfa visszaszerzése.

2. Mikor szerezhető vissza az Áfa 2020-tól?

Első feltétel: a behajthatatlan követelés

Az új lehetőséggel kapcsolatban a behajthatatlan követelés fogalmát az Áfa törvényben találjuk, mely alapján egy követelés behajthatatlan, ha :

  • az adós elleni végrehajtás során a követelésre nem volt fedezet, vagy a vagyon csak részben fedezte azt,
  • a követelést a hitelező csődeljárás vagy felszámolás során egyezségi megállapodás keretében elengedte,
  • legalább 2 éve folyamatban levő a felszámolás esetén a felszámolóbiztos igazolása alapján a követelésre nincs fedezet,
  • felszámolás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat alapján az átvett eszközök nem fedezik a követelést.

Látható, hogy csak olyan követelés kapcsán téríthető vissza a megfizetett Áfa, amit a hitelező korábban végrehajtás vagy felszámolás keretében megpróbált behajtani.

További feltételek:

Ha a követelés átjutott az első szűrőn, az alábbi feltételeknek is meg kell felelni a visszatérítéshez:

  • Ahhoz, hogy a visszatérítést kérhesd, arról először írásbeli értesítőt kell küldeni az adósnak, valamint a céged nem állhat csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás alatt.
  • Csak akkor kérheted az Áfa visszatérítését, ha nem volt előrelátható, hogy a partner nem fog fizetni. Kizáró ok, ha az adós az ügylet teljesítésekor csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt állt, vagy az ügylet időpontjában és az azt megelőző évben szerepelt a nagy összegű adóhiánnyal vagy a nagy összegű adótartozással rendelkezők adatbázisában, vagy az adószámát törölték.
  • időbeli feltétel, hogy a számla esedékességétől legalább egy évnek el kell telnie, mely alatt az ellenérték semmilyen módon nem térül meg.

3. A visszatérítés módja

A fentiek teljesülése esetén az Áfa bevallásakor kérheted a behajthatatlan követelés elszámolását. Az elszámoláskor az Áfát nem fizetik vissza, hanem az elszámolt behajthatatlan követelés összege a cég aktuális adóalapját csökkenti. Ezáltal tehát a behajthatatlan követeléssel kapcsolatban korábban megfizetett Áfa utólagos kompenzálására van lehetőség.

4. Régi követelések elszámolása

Lényeges, hogy a fentiek szerint csak olyan követelések számolhatók el, ahol az ügylet teljesítésének időpontja 2015. december 31. napját követő időpontra esik, mely számos, egyébként alkalmas követelés esetén kizárja a visszatérítést.

5. Összegzés

A 2020. januártól hatályba lépő módosítás hatékony eszközt biztosít a tudatos cégeknek, hiszen a megfelelő adminisztráció elvégzése esetén az „eltemetett” követelések esetén legalább a megfizetett Áfa megtérül, mely nem elhanyagolható eredmény. Amennyiben élni szeretnél a lehetőséggel, javasoljuk jogi szakértő igénybevételét a követeléskezelési folyamatok során.