Blog

Blog » LUXEMBURG DÖNTÖTT: MESSI AZ EU VÉDJEGYHIVATALÁT IS KICSELEZTE

LUXEMBURG DÖNTÖTT: MESSI AZ EU VÉDJEGYHIVATALÁT IS KICSELEZTE

2020 Szeptember 30

Messi ismét bekerült a jogi hírekbe, ezúttal nem az adózási ügyei miatt. Szeptemberben lezárult a világhírű labdarugó 2011 óta tartó mérkőzése, mely a stadionok helyett az EU védjegyhivatala előtt zajlott. A meccsből Messi került ki győztesen, mivel az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy jelentős hírneve miatt annak ellenére bejegyezhető a neve védjegyként, hogy az több korábbi védjegyre is hasonlít, ami egyébként kizáró okot jelent. Rövid cikkünkben ismertetjük az ügy részleteit és jogi jelentőségét.

1. Messi vagy Massi? - Az ügy előzményei

Lionel Andrés Messi Cuccittini, akit a közönség csak „Messi”-ként emleget, 2011-ben próbálta EU védjegyként bejegyezni saját ruhamárkája logóját, a brand nem meglepő módon a MESSI nevet viseli (lásd alább). A lajstromozást többek között ruházati cikkek, cipők, torna és sportszerek áruosztályai tekintetében kérték.

A bejelentéssel szemben, a védjegy lajstromozását megakadályozandó, egy magánszemély felszólalást nyújtott be az EUIPO-nál, azzal az indokkal, hogy az ő javára korábban már uniós védjegyként bejegyeztek két hasonló, a „Massi” szómegjelölést tartalmazó védjegyet ruházati cikkek, cipők, kerékpáros sisakok, védőruházat és kesztyűk tekintetében.

A felszólaló álláspontja szerint a lajstromozni kívánt „Messi” megjelölés a közönség számára összetéveszthető lenne a már lajstromozott „Massi”-val, így az EU védjegyrendelete alapján a Messi megjelölés a korábbi megjelöléssel való összetéveszthetősége miatt nem lajstromozható.

Az EUIPO helyt adott a felszólalásnak, így Messi márkája nem kapott védjegyoltalmat. A kitartásáról híres argentin ezúttal sem adta fel a harcot, a jogorvoslatok eredményeképp 2018-ban már neki állt a zászló, amikor az EU Törvényszéke hatályon kívül helyezte az EUIPO határozatát. Azonban az EU legfelsőbb bírói fóruma, az Európai Bíróság előtti döntő mérkőzés még hátra volt.

2. Az EUB döntése és indokai

Az EUB elutasította[1] a Törvényszék ítélete elleni fellebbezéseket[2], így Messi végül bejegyezheti saját nevét EU védjegyként. Az EUB vizsgálta, hogy a Messi megjelölés összetéveszthető-e a Massi-val és az eset körülményeinek figyelembevételével arra jutott, hogy az unióban élő, kicsit is tájékozott közönség számára valószínűleg mond valamit a Messi név, így meg tudják különböztetni a két márkát.

3. A döntés értékelése

Az esettel kapcsolatban felmerült fő jogkérdés az volt, hogy a lajstromozni kívánt megjelölés közismertsége milyen szerepet játszik az ütköző megjelölések összetéveszthetőségével kapcsolatban.

Az EU védjegyrendelete[3] alapján „a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha a fogyasztók összetéveszthetik a korábbi védjeggyel való azonossága vagy hasonlósága miatt.”

Két megjelölés hasonlósága esetén tehát vizsgálni kell azok összetéveszthetőségét. Az EUB gyakorlata alapján az összetéveszthetőség átfogó értékelésénél a megjelölések által keltett összbenyomást kell alapul venni. Ebbe beletartozik a korábbi védjegy jóhírneve is.

A döntéssel érintett fontosabb jogkérdések az alábbiak voltak:

a): Előkérdés: figyelembe vehető-e a lajstromozni kívánt megjelölés jóhírneve?

A Védjegyrendelet a jóhírnevet, mint további megkülönböztető szempontot a már lajstromozott, ún. korábbi védjeggyel kapcsolatban nevesíti, azaz egy új védjegy lajstromozásakor egy „jóhírű” korábbi védjegy szélesebb körű védelmet kaphat.

Jelen esetben fordított helyzet állt fenn, mivel Messi a lajstromozandó megjelölés kapcsán hivatkozott jóhírnévre a korábbi megjelöléssel szemben.

Az EUB a korábbi esetjogot[4] továbbfejlesztve megállapította, hogy a jóhírnevet, mint további megkülönböztető szempontot a lajstromozni kívánt megjelölés oldalán is figyelembe kell venni az összetéveszthetőség vizsgálatakor.

A fenti gyakorlat azért jelentős, mert ezáltal elkerülhető, hogy egy korábban lajstromozott, kevésbé vagy egyáltalán nem ismert védjegy fennállása önmagában meggátolhassa egy ahhoz hasonló, viszont széles körben ismert megjelölés lajstromozását.

b): A jóhírnév szerepe az összetéveszthetőséggel kapcsolatban:

Az összetéveszthetőség vizsgálata során az EUB megállapította, hogy Messi széles körben ismert, a Messi szó láttán vagy hallatán az átlagosan tájékozott (tévét néző, rádiót hallgató) közönségnek is eszébe jut a focista, azaz fogalmilag a focistát társítja a megjelöléshez.

Az ilyen fogalmi elem megléte esetén a megjelölést nehezebb összetéveszteni[5] az olyan megjelölésekhez képest, melyek fogalmi szinten nem jelentenek semmit az egyén számára (pl. értelmetlen szavak). A bíróság álláspontja szerint Messi ismertsége olyan fogalmi megkülönböztethetőséget biztosít a megjelölés érzékelése során, mely képes semlegesíti az ütköző megjelölések vizuális és fonetikus hasonlóságát.

c): A hírnév hivatalból történő figyelembevétele.

A Massi védjegy jogosultja fellebbezésében azt is sérelmezte, hogy Messi az ügy elején, a felszólalás elbírálásakor nem bizonyította a megjelölése jóhírnevét, a jogorvoslatok során a bíróságok azt hivatalból vették figyelembe. Az EUB álláspontja szerint Messi jóhíre közismert tény, mely nyilvános forrásokból megismerhető. Ez a megközelítés azonban bizonytalanságot eredményezhet, ti. az eljárásban részt vevő fél nem tudhatja, hogy saját jóhíre mennyire ismert, tehát azt milyen terjedelemben kell bizonyítania.

4. Összegzés:

Az EUB friss döntése továbbfejleszti a hírnév és az összetéveszthetőség kapcsolatára vonatkozó eddigi gyakorlatot. A döntés megerősíti, hogy az összetéveszthetőség értékelésekor a lajstromozni kívánt megjelölés jóhírnevét is figyelembe kell venni, továbbá, hogy a megjelölés közismertsége egy olyan fogalmi megkülönböztethetőséget eredményezhet, mely alapján a hasonló megjelölések összetéveszthetősége kizárható.

 

[1] Az EUB C-449/18 P sz. ügyben hozott 2020 szeptember 17-i ítélete

[2] A C-449/18. P. sz., EUIPO kontra Messi Cuccittini és a C-474/18. P. sz., J. M.-E. V. e hijos kontra Messi Cuccittini fellebbezési eljárások

[3] jelenleg hatályos az Európai Parlament és a Tanács 2017/1001 Rendelete, az ügyet a korábban hatályos rendelet alapján bírálták.

[4] Az EUB 2010 jún 24-i ítélete a C ‑ 51/09 P sz. ügyben Becker / Harman International Industries,   37. bek.

[5] lásd a Bíróság 2006. január 12-i ítéletét Ruiz-Picasso és társai kontra OHIM (C-361/04 P)