Blog

Blog » MIÉRT ERŐSEBB A JÓHÍRŰ VÉDJEGY? AZ EU BÍRÓSÁG DÖNTÉSE AZ ÖKO-TEST ÜGYBEN

MIÉRT ERŐSEBB A JÓHÍRŰ VÉDJEGY? AZ EU BÍRÓSÁG DÖNTÉSE AZ ÖKO-TEST ÜGYBEN

2019 Május 02

Védjegybitorlás-e az, ha a védjegyhez hasonló megjelölést másik áruosztályba tartozó terméken helyezik el? Felléphet-e ilyen esetekben a védjegyjogosult az állítólagos bitorló ellen? Az Európai Unió Bírósága ezekre a fogas kérdésekre adott választ friss döntésében, melynek főszereplője egy védjegybitorló fogkrém volt. Cikkünkben összefoglaljuk a Bíróság ítéletét.

1. Az ÖKO-TEST védjegy

Bizonyára Te is láttál már a boltok polcain olyan terméket, amelyen a fenti ábra volt elhelyezve. Az ilyen áruk az ÖKO-Test Verlag nevű német cég tesztjén megfelelő eredményt értek el.

Az ÖKO-Test Verlag ilyenkor az áruk gyártójának némi pénzösszeg ellenében, védjegyhasználati szerződés alapján engedélyezi, hogy a terméken elhelyezze az ÖKO-TEST védjegyet és a minősítést mindaddig használja, amíg egy újabb vizsgálatot végez az ÖKO-Test Verlag.

Az ÖKO-TEST egyébként európai uniós védjegyként és nemzeti (német) védjegyként is lajstromozva van, nyomdaipari termékek, valamint tesztek elvégzéséből és a fogyasztók részére nyújtott tájékoztatásból és tanácsadásból álló szolgáltatások vonatkozásában.

2. A problémás fogkrém

A Dr. Liebe cég Aminomed fogkréme 2005-ben nyert „nagyon jó” minősítést az ÖKO-Test Verlag tesztjén. A Dr. Liebe meg is kötötte a védjegyhasználati szerződést az ÖKO-Test Verlaggal és a fogrémet ezentúl olyan csomagolással forgalmazta, amelyen rajta volt az az ÖKO-TEST „sehr gut” tanúsítvány.

2008-ban az ÖKO-Test Verlag újabb vizsgálatot végzett a fogkrémek között és sajnos az Aminomed már nem felelt meg a teszten.

Ennek ellenére a Dr. Liebe még 2014-ben is használta az ÖKO-TEST védjegyet, amely nem volt ínyére az ÖKO-Test Verlagnak, ezért védjegybitorlási pert indított a Dr. Liebe ellen.

3. A jogi háttér

A vonatkozó európai uniós rendelet értelmében a védjegyjogosult az alábbi esetekben léphet fel a védjegye alapján az állítólagos bitorló ellen.

  1. Az első eset, hogy ha a „bitorló” a védjeggyel azonos megjelölést használ ugyanolyan árukon, mint amely vonatkozásában a védjegyet lajstromozták. Ilyen lenne például, ha valaki a Jägermeister szót helyezné el az általa gyártott likőr csomagolásán.
  2. A következő eset az, ha valaki olyan megjelölést használ, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés, vagy az áruk azonossága vagy hasonlósága miatt. Ilyen lehetne például, ha valaki a Jägermeister feliratot helyezne egy az általa gyártott bor csomagolásán.
  3. Végül, a védjegyjogosult azzal szemben is felléphet, aki a védjeggyel azonos vagy hasonló megjelölést használ eltérő árukon, feltéve, hogy a védjegy jóhírnevet élvez és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét. Magyarországon például ilyen eset volt, amikor egy cég a www.jaegermeister.hu domain nevet regisztrálta, és bár az oldalon repülőjegyeket lehetett rendelni, a bíróság mégis azt állapította meg, hogy ez sérti a Jägermesiter védjegyet.

4. A fogas kérdések

Az ÖKO-Test Verlag és a Dr. Liebe közötti német védjegybitorlási perben az eljáró bíróság úgy döntött, hogy az Európai Unió Bíróságától kéri a fenti rendelkezések értelmezését.

A német bíróság első kérdése arra irányult, hogy felléphet-e vizsgálati tanúsítványból álló védjegy jogosultja olyan személlyel szemben, aki a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést eltérő áruk vonatkozásában használja.

Arra az esetre pedig, ha a Bíróság a fenti kérdésre nemleges választ adna, a német bíróság kíváncsi volt arra, hogy felléphet-e jóhírnevet élvező vizsgálati tanúsítványból álló védjegy jogosultja olyan személlyel szemben, aki a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést eltérő áruk vonatkozásában használja.

5. A Bíróság döntése

A Bíróság az első kérdésre azt a választ adta, hogy az az uniós védjegyhez kapcsolódó védelem alapesetben csak olyan árukkal szemben ad védelmet, amely azonos vagy hasonló áruosztályba tartoznak, mint amelynek vonatkozásában a védjegyet lajstromozták.

Adott esetben tehát ezen az alapon az ÖKO-Test Verlag felléphetne olyan versenytársakkal szemben, akik például nyomdaipari termékeken helyeznének el az ÖKO-TEST védjegyet vagy ahhoz hasonló megjelölést. Ezen az alapon azonban nem tud fellépni a Dr. Liebe ellen, aki egy fogkrémen helyezte el a védjegyet.

Azonban az ÖKO-Test Verlag más alapon mégis felléphet a Dr. Liebe-vel szemben. Az ÖKO-TEST védjegy ugyanis jóhírnevet élvez Németországban, a vásárlóközönség jelentős része ismeri.

Ha tehát az ÖKO-Test Verlag bizonyítani tudja, hogy a Dr. Liebe az ÖKO-TEST megjelölés elhelyezésével sérti vagy tisztességtelenül kihasználja az ÖKO-TEST védjegy megkülönböztető képességét, vagy jóhírnevét és a Dr. Liebe nem tudja bizonyítani, hogy erre alapos oka van, akkor az ÖKO-Test Verlag megakadályozhatja a megjelölés további használatát az Aminomed fogkrémen.

6. Összefoglalás

A Bíróság döntése megerősíti, hogy a védjegy alapvetően az azonos vagy haasonló áruosztályba tartotó termékeken elhelyezett megjelölésekkel szemben biztosít védelmet. Jóhírnevet élvező védjegyek esetén ugyanakkor eltérő áruosztályba tartozó termékeken elhelyezett megjelölésekkel szemben is lehetőség van a fellépésre, ebben az esetben azonban a védjegyjogosultnak bizonyítania kell, hogy a megjelölés kihasználja vagy sérti a védjegy jóhírnevét vagy megkülönböztető képességét.